gespaplant@hotmail.com
93 797 05 52 - 677 552 927

Gespaplant

Amb més de 25 anys d'experiència al món de la gespa, dedicant-nos a la producció i el subministre del mateix, som una de les empreses més especialitzades en el sector dins del territori del Maresme.

Situats a C/ Riera de Clarà, Nº 5 – Argentona (Barcelona) durant tot l'any facilitem una àmplia varietat de gespa en tepes, en llavors, grames i gespa artificial.

Una gespa de qualitat és el resultat conjunt d'una instal·lació adequada i un manteniment periòdic.

Així mateix, disposem de diferents tipus d'abonaments químics i naturals per a la cura i manteniment de la seva gespa, que reforçaran el desenvolupament enfortit l'impuls de creixement i la seva longevitat, eludint així l'aparició de males herbes.

La gespa pot emmalaltir fàcilment si el seu manteniment no es el correcte, ja sigui per l'aparició de fongs a causa d'elevades temperatures o copiosos regs que no afavoreixen la seva rehabilitació.

Per a la deguda recuperació de la gespa posteriorment a la irrupció de fongs és recomanat aplicar un fungicida, de la mateixa manera després de la seva eliminació o abans de la seva aparició és aconsellable aplicar-ho de forma preventiva.

A Gespaplant disposem de fungicides i insecticides que t'ajudaran a mantenir una gespa completament sana.

Són múltiples les possibilitats d'un jardí, per la qual cosa disposem d'una selecció de complements decoratius, on trobareu travesses, bruc, gravetes, arbres fruiters i ornamentals entre d'altres.

Finalment, recordem que la poda procedent de vies públiques, parcs i jardins, tant públics com privats es pot descarregar al nostre abocador de poda.

Vertedero de poda

Gràcies per confiar en Gespaplant.

Posat en contacte o visitens